COVID-19 v Ústeckém kraji

S ohledem na lepší aktuálnost informací a náročnost zajištění funkčnosti stránek jsme se rozhodli využít možnost přebírat základní zpravodajství o COVID-19 přímo ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a nahradit jím tak námi vytvářené grafy. Výjimku tvoří informace o obsazenosti lůžek, které v této podobě MZČR neposkytuje.
V případě, že vás zajímá také mapa očkovacích a odběrových míst v Ústeckém kraji, najdete ji zde.

Obsazenost lůžek v nemocnicích pacienty COVID+

Tabulka ukazuje obsazenost lůžek nemocnic v Ústeckém kraji k uvedenému datu pacienty, kteří jsou hospitalizováni na akutních lůžkách nemocnic z důvodu onemocnění COVID-19.
Historie obsazenosti lůžek v nemocnicích pacienty COVID je znázorněna v grafu, a průběžně aktualizována. Data vychází z okamžitého vytížení nemocnic v čase v jedné chvíli, a jsou sledována a zadávána krajským koordinátorem intenzivní péče (KKIP).
Údaje se v jednotkách mohou lišit od statistik ÚZIS a ISIN (informační systém infekčních nemocnic), kdy ISIN ukazuje počet pacientů hospitalizovaných v daný den (pokud v jeden den propustí nemocnice jednoho pacienta a jednoho přijme, ISIN vyhodnotí situaci jako 2 pacienti, přestože reálně obsadili 1 lůžko), KKIP sleduje skutečné obsazení lůžek.
Pozor – sloupce s celkovou obsazeností lůžek (měřítko vlevo) mají kvůli názornosti jinou škálu, než linie zobrazující obsazenost lůžek JIP a UPV (měřítko vpravo)!!!

Detailní obsazenost nemocnic COVID pacienty v jednotlivých nemocnic v Ústeckém kraji je pak znázorněna v druhém grafu.