#Doprava

 nová éra dat

Intenzita dopravy

Vizualizace dat o intenzitě dopravy na křižovatce Podmokelská – Ruská v Děčíně

Volná parkovací místa

Informace o obsazenosti parkoviště na Mírovém náměstí v Děčíně

Autobusy DÚK

PŘIPRAVUJEME. Mapa s aktuální pozicí autobusů DÚK.

Vozidla údržby

PŘIPRAVUJEME. Mapa s aktuální pozicí vozidel údržby komunikací.

Intenzita dopravy

Pilotní projekt má za cíl ověřit možnosti počítání intenzity dopravy prostřednictvím dopravních detektorů umístěních na jedné světelné křižovatce v Děčíně. Detektory počítají projeté dopravní prostředky, tyto hodnoty jsou prostřednictvím sítě GSM přenášeny do systému dodavatele dopravního řadiče a následně jsou načítány do datové platformy Portabo, kde se ukládají a dále zpracovávají.

Pilotní systém počítá jen celkové počty vozidel bez jejich podrobnější kategorizace.

Návazný projekt, jehož realizace je plánována v roce 2022, předpokládá osazení dalších dopravních detektorů na klíčové dopravní uzly v Děčíně. Na rozdíl od pilotního projektu je plánováno kromě celkových počtů získávat i informace o jednotlivých kategoriích vozidel.

Cílem projektu je mít přesná data o intenzitě a typu dopravy projíždějící městem, která budou sloužit jako podklad pro dopravní studie a modely a zároveň tato data využívat pro ITS systém, který má ve městě postupně vznikat.

Počty vozidel v čase

Následující heatmapa reprezentuje celkové počty vozidel, která v jednotlivých hodinách projela křižovatkou. Lze tak snadno určit, které hodiny ve kterých dnech je křižovatka nejvytíženější.

Volná parkovací místa

Pilotní projekt má za cíl ověřit možnost sledování obsazenosti jednotlivých parkovacích míst v průběhu celého dne a zároveň poskytovat veřejnosti okamžitou informaci o aktuálním počtu volných parkovacích míst. Pilotní projekt probíhá na parkovišti na Mírovém náměstí v Děčíně.

Detekování obsazenosti je prováděno prostřednictvím kamery, která snímá parkoviště v minutových intervalech. Snímky jsou dále přenášeny do systému dodavatele, kde dochází k vyhodnocování prostřednictvím neuronové sítě.

Návazný projekt, jehož realizace je plánována v roce 2022, předpokládá osazení dalších parkovišť v Děčíně.

Cílem projektu je poskytovat informace o aktuální obsazenosti jednotlivých parkovišť prostřednictvím infocedulí umístěných na příjezdových komunikacích a dále poskytování těchto informací do navigačních a mapových aplikací.

Obsazenost parkovacích míst v čase

Následující heatmapa reprezentuje obsazenost jednotlivých parkovacích míst po hodinových intervalech. Lze tak vidět, kdy je parkoviště nejvytíženější. Zároveň tato forma vizualizace dává i přehlednou informaci, kdy monitoring parkoviště neprobíhal, ať už z důvodu stavebních prací, které na parkovišti probíhaly, nebo prostého výpadku kamery či návazné služby.