#Doprava

 nová éra dat

Intenzita dopravy

Vizualizace dat o intenzitě dopravy na křižovatce Podmokelská – Ruská v Děčíně

Volná parkovací místa

Informace o obsazenosti parkoviště na Mírovém náměstí v Děčíně

Autobusy DÚK

PŘIPRAVUJEME. Mapa s aktuální pozicí autobusů DÚK.

Vozidla údržby

PŘIPRAVUJEME. Mapa s aktuální pozicí vozidel údržby komunikací.
et|icon_piechart|

Intenzita dopravy

Pilotní projekt má za cíl ověřit možnosti počítání intenzity dopravy prostřednictvím dopravních detektorů umístěních na jedné světelné křižovatce v Děčíně. Detektory počítají projeté dopravní prostředky, tyto hodnoty jsou prostřednictvím sítě GSM přenášeny do systému dodavatele dopravního řadiče a následně jsou načítány do datové platformy Portabo, kde se ukládají a dále zpracovávají.

Pilotní systém počítá jen celkové počty vozidel bez jejich podrobnější kategorizace.

Návazný projekt, jehož realizace je plánována v roce 2022, předpokládá osazení dalších dopravních detektorů na klíčové dopravní uzly v Děčíně. Na rozdíl od pilotního projektu je plánováno kromě celkových počtů získávat i informace o jednotlivých kategoriích vozidel.

Cílem projektu je mít přesná data o intenzitě a typu dopravy projíždějící městem, která budou sloužit jako podklad pro dopravní studie a modely a zároveň tato data využívat pro ITS systém, který má ve městě postupně vznikat.

et|icon_piechart|

Počty vozidel v čase

Následující heatmapa reprezentuje celkové počty vozidel, která v jednotlivých hodinách projela křižovatkou. Lze tak snadno určit, které hodiny ve kterých dnech je křižovatka nejvytíženější.
et|icon_piechart|

Volná parkovací místa

Pilotní projekt má za cíl ověřit možnost sledování obsazenosti jednotlivých parkovacích míst v průběhu celého dne a zároveň poskytovat veřejnosti okamžitou informaci o aktuálním počtu volných parkovacích míst. Pilotní projekt probíhá na parkovišti na Mírovém náměstí v Děčíně.

Detekování obsazenosti je prováděno prostřednictvím kamery, která snímá parkoviště v minutových intervalech. Snímky jsou dále přenášeny do systému dodavatele, kde dochází k vyhodnocování prostřednictvím neuronové sítě.

Návazný projekt, jehož realizace je plánována v roce 2022, předpokládá osazení dalších parkovišť v Děčíně.

Cílem projektu je poskytovat informace o aktuální obsazenosti jednotlivých parkovišť prostřednictvím infocedulí umístěných na příjezdových komunikacích a dále poskytování těchto informací do navigačních a mapových aplikací.

et|icon_piechart|

Obsazenost parkovacích míst v čase

Následující heatmapa reprezentuje obsazenost jednotlivých parkovacích míst po hodinových intervalech. Lze tak vidět, kdy je parkoviště nejvytíženější. Zároveň tato forma vizualizace dává i přehlednou informaci, kdy monitoring parkoviště neprobíhal, ať už z důvodu stavebních prací, které na parkovišti probíhaly, nebo prostého výpadku kamery či návazné služby.