Do léta sídlilo ve dvou kancelářích v kampusu univerzity, nyní se Inovační centrum Ústeckého kraje přestěhovalo do nového prostoru zrekonstruované budovy bývalých Pozemních staveb ve Velké hradební v Ústí nad Labem. Na novém místě nazvaném ICUK Space Hradební zasídlí spolu s dalšími organizacemi na podporu podnikání a inovací.

Inovační centrum Ústeckého kraje představilo nové prostory poprvé v pondělí 21. září na slavnostním otevření za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústeckého kraje, měst, partnerských organizací a firem. Vedle svých stávajících programů pro rozvoj začínajících podnikatelů a podpory inovací v regionu přinese i nové služby coworkingového centra (sdílených kanceláří), virtuálního sídla pro firmy anebo pronájmů konferenčního sálu a kanceláří.

ICUK má za sebou téměř pět let fungování. Podařilo se nám rozběhnout nové rozvojové projekty i programy. Nastal čas posunout jeho činnost na další úroveň. Osobně vnímám podporu inovací, moderních technologií a rozvojovou činnost Inovačního centra Ústeckého kraje jako prioritu. ICUK nabídne v nových prostorách zase něco navíc,“ říká první náměstek hejtmana Martin Klika, který má za kraj činnost ICUK poslední dva roky v gesci a o získání nových reprezentativních prostor se zásadním způsobem zasadil.

Budujeme inovačně-podnikatelský czechpoint

Na novém místě nebude ICUK sám. Jeho služby doplní organizace, které se podporou obchodu, podnikání a inovací zabývají také. Společně s ICUK se na stejnou adresu stěhují rovněž agentura CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, regionální zastoupení Technologické agentury ČR a organizace CzechTrade. „Smyslem bylo shrnout služby podobného ražení pod jednu střechu, vytvořit takový inovačně-podnikatelský czechpoint, který podnikatelům umožní vyřídit vše najednou a získat komplexní služby. Spolu s profesionálním jednáním a expertízou to bereme jako nový prototyp krajských služeb, jak je vidíme my,“ doplňuje ředitel ICUK Martin Mata, který loni s myšlenkou přestěhování přišel a s týmem začal realizovat.

Zázemí pro projekty chytré mobility

Nové větší prostory plánuje ICUK využít také pro již rozběhnuté či startující rozvojové projekty. Jedním z nich je tvorba jednoho z center národního Mobility Innovation Hubu, ten by totiž ve spolupráci s agenturou CzechInvest měl vzniknout právě v Ústí nad Labem. Půjde v první fázi o akcelerační program a odbornou platformu pro firmy a projekty v oblasti chytré mobility, kterým poskytne zázemí včetně možnosti zasídlení a expertní know-how.

V Ústí jsme rozvinuli spolupráci UJEP a firmy Valeo pro vývoj bezpilotních řídicích systémů, v němž nyní pokračuje Fakulta dopravní ČVUT. Zároveň v koordinaci s městem a dalšími partnery začínáme na Severní Terase rozvíjet pilotní chytrou zónu U Smart Zone, jejíž součástí bude též testovací okruh pro autonomní systémy řízení a další smart technologie. To jsou dílčí projekty, na které naváže a bude rozvíjet i pro další výzkumné i firemní partnery právě Mobility Innovation Hub. Start plánujeme na příští rok,“ prozrazuje Petr Achs, který se projekty chytré mobility v ICUK zabývá.

Otevřené dveře obcím

Slavnostní otevření nových prostor Inovačního centra Ústeckého kraje zahájil náměstek ministr průmyslu a obchodu Petr Očko, za Ústecký kraj první náměstek hejtmana Martin Klika a ředitel ICUK Martin Mata. Vedle velkého eventového sálu pro až 150 lidí zažily svůj křest také zasedací místnosti, které jsou názvy i designem věnovány okresům Ústeckého kraje – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Chomutov, Most a Louny. Zástupci těchto měst včetně primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického přestřihli pásky a nové zasedačky symbolicky pokřtili.

Nejde jen o symbolické gesto, chceme spolupráci s městy v rámci regionu prohloubit a dát tím i najevo, že u nás mají dveře otevřené, a to nejen v jejich zasedačkách. Příkladem může být třeba naše síť coworkingových center v Ústeckém kraji Ústí Region Coworks,“ dodává Jan Wedlich zodpovědný za programy pro začínající podnikatele i za celý projekt přestěhování ICUK.

Start ve znamení nových technologií

Během slavnostního zahájení dal ICUK také prostor firmám a jejich inovativním technologiím. ICUK je jedním z iniciátorů memoranda k vodíku, a tak nemohla chybět společnost Devinn, která vůbec poprvé veřejně odprezentovala svůj mobilní vodíkový zdroj čisté energie H2Base. Brněnskou společnost Roboauto ICUK propojil s lovosickou firmou TPCI, a tak mohly představit svůj společný projekt dálkově řízeného průmyslového elektrovozítka. Se společností Vodafone zase ICUK chystá projekty v pilotním spuštění 5G sítě v Ústí nad Labem, i proto operátor demonstroval možnosti vysokorychlostní sítě např. při přenosu obrazu z 8k kamery. Využití virtuální reality pro bezpečnost práce v podnicích ukázala společnost VirtualLab a řešení pro průmyslovou automatizaci vystavila společnost Festo. Při vstupu si návštěvníci mohli vyzkoušet elektronickou recepční od společnosti M2C, kterou ICUK v nové budově otestuje, a bezpečnost z pohledu aktuální hygienické situace zabezpečovala dezinfekční brána ústeckého startupu VDED. Navigaci v budově zajišťovala humanoidní robotka Rubby Pepper, kterou ICUK využívá ve výzkumně-vzdělávacím projektu.

Nové služby inovačního centra je možné si prohlédnout osobně na adrese Hradební 2800/54, Ústí nad Labem, anebo aspoň na webu space.icuk.cz.