Proočkovanost | Poměr očkovaných | Vakcíny | Očkovaní dle věku | Mapa očkovacích míst | Růst | Dávky dle center

Tato stránka zobrazuje aktuální informace o stavu očkování v Ústeckém kraji. Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. Data aktualizujeme každý den obvykle mezi 8:00 a 9:00.
Z důvodu lepší přehlednosti jsme populaci rozdělili oproti členění dat MZČR do věkových skupin 0-29, 30-54, 55-79 a 80+.
Osoby s druhou dávkou vakcíny jsou podmnožinou osob s první dávkou. Veškeré vizualizace jsou vytvořeny pomocí volně dostupných nástrojů integrovaných do datové platformy Portabo.
V případě, že vás zajímá také mapa očkovacích a odběrových míst v Ústeckém kraji, najdete ji zde.


Přehledová tabulka o stavu proočkovanosti

Tabulka ukazuje aktuální přehled o proočkovanosti obyvatel Ústeckého kraje. Počty obyvatel jsou převzaty z dat ČSÚ. Děti se aktuálně očkují od věku 16 let. Celkový počet obyvatel kraje, kteří mohou být očkovaní, je 685 848. Požadovaný cíl proočkovatelnosti v Ústeckém kraji je 60 %, což je 411 508 obyvatel.
Procenta očkovaných se vztahují k požadovanému cíli proočkovatelnosti, tedy 411 508 obyvatel naočkovaných 1. dávkou bude znamenat 100%; stejně tak u 2. dávky.


Poměr očkovaných v jednotlivých věkových skupinách

Jednotlivé části grafu reprezentují příslušné procento z celkového počtu naočkovaných osob.


Očkované vakcíny v jednotlivých věkových skupinách

Graf reprezentuje poměrné zastoupení věkových skupin v celkovém počtu očkovaných a dále v jakém poměru jsou v každé skupině zastoupeny jednotlivé typy vakcín.


Počet očkovaných dle věkových skupin v jednotlivých dnech

Každý sloupec grafu představuje jeden očkovací den, členěný podle věkových skupin. Graf pracuje s celkovým počtem očkovaných; v případě osob, které již mají za sebou druhou dávku, jsou tyto osoby započítány dvakrát.
Pomocí spodního posuvníku si lze upravit časové období.


Mapa očkovacích míst a počty vyočkovaných dávek vakcín dle ORP

Intenzita barevné škály reprezentuje počty vyočkovaných dávek vakcín v jednotlivých ORP. O započtení do konkrétního ORP rozhoduje adresa očkovacího místa, kde byl člověk naočkován, ne jeho bydliště.
Po kliknutí na detail očkovacího místa lze zobrazit trasu na dané místo pomocí navigace Google map.


Růst počtu očkovaných dle věkových skupin

V grafu je možné vidět postupný růst proočkovanosti jednotlivých věkových skupin.
Pomocí spodního posuvníku si lze upravit časové období.


Počty očkovaných dávek vakcín v jednotlivých očkovacích centrech Ústeckého kraje.

Každé očkovací centrum je v grafu reprezentováno jedním objektem. Velikost objektu je úměrná počtu vakcín, které centrum „vyočkovalo“.


Přímé odkazy na podrobnější informace

  1. Covid portál (vládní opatření lidskou řečí)
  2. PORTABO – Report o COVID-19 v Ústeckém kraji
  3. Krajská zdravotní, a.s.
  4. Ústecký kraj
  5. INFO – Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) – https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/

Udělejme tečku za koronavirem  -ceskoockuje.cz