graf a mapa ovzduší

Litoměřice provádí měření kvality ovzduší prostřednictvím více než deseti meteostanic. PORTABO bude tato data sbírat a vytvoří pro město veřejně dostupnou mapu ukazující aktuální stav ovzduší. Vedle toho připravíme pro odbor životního prostředí městského úřadu také dashboard s detailními informacemi o stavu čidel, všech měřených veličinách a analytické pohledy ušité na míru. Některá data budeme publikovat i jako otevřená data.