Dne 1. 2. 2022 přešlo PORTABO organizačně pod nově zřízenou příspěvkovou organizaci Datové centrum Ústeckého kraje. Datová platforma tak získává skvělé technické zázemí, díky kterému bude možný její další růst.