V Portabu jsme připravili jsme různé pohledy na data o očkování proti Covid-19 v Ústeckém kraji. Veškerá data pocházejí v otevřených dat publikovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Data aktualizujeme s přibližně hodinovým zpožděním vůči aktualizaci dat MZČR.
Veškere vizualizace jsou vytvořeny pomocí volně dostupných nástrojů integrovaných do datové platformy Portabo.
Stránku naleznete na adrese portabo.cz/ockovani.