Projekty

 nová éra dat

Mapa protipovodňových hlásičů

Přehled umístění čidel Systému protipovodňových hlásičů na drobných vodních tocích Ústeckého kraje. (Data, ze kterých je generována mapa, nejsou veřejně dostupná.)

Projekt kAppka

Ve spolupráci s městem Děčín sbíráme aktuální data z vodoměrů, zpracováváme a následně vizualizujeme. Jak hlídáme spotřebu vody v budovách:

  • zpracování a sběr dat z vodoměrů
  • umístění vodoměrů v mapě
  • vizualizace dat pomocí grafů
  • statistiky hodinových průměrů
  • přehled o potencionálních únicích vody
  • upozornění na únik vody pomocí emailu a SMS

 

Energo management

Monitoring malých vodních elektráren

Odjezdy autobusové dopravy v Ústeckém kraji

Stav ovzduší Litoměřice

Mapa aktuální kvality ovzduší, teploty a větru z měřících stanic.

stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice2
stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice1

Stav ovzduší Bílina

Mapa aktuální kvality ovzduší, teploty a větru z měřících stanic.
stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice2
stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice1