Report ÚK o COVID-19

Obsazenost lůžek | Nové a aktivní případy | Nakažení dle okresů | Volné kapacity lůžek | Souhrnný přehled lůžek | Detailní přehled lůžek | Vývoj kapacit lůžek | Odkazy

Všechny grafy jsou interaktivní. V pravém horním rohu každého grafu je nástrojová lišta, pomocí které lze graf uložit do počítače jako obrázek, přiblížit, oddálit, apod.


Obsazenost lůžek v nemocnicích pacienty COVID+

Tabulka ukazuje obsazenost lůžek nemocnic v Ústeckém kraji k uvedenému datu pacienty, kteří jsou hospitalizováni na akutních lůžkách nemocnic z důvodu onemocnění COVID-19.
Historie obsazenosti lůžek v nemocnicích pacienty COVID je znázorněna v grafu, a průběžně aktualizována. Data vychází z okamžitého vytížení nemocnic v čase v jedné chvíli, a jsou sledována a zadávána krajským koordinátorem intenzivní péče (KKIP).
Údaje se v jednotkách mohou lišit od statistik ÚZIS a ISIN (informační systém infekčních nemocnic), kdy ISIN ukazuje počet pacientů hospitalizovaných v daný den (pokud v jeden den propustí nemocnice jednoho pacienta a jednoho přijme, ISIN vyhodnotí situaci jako 2 pacienti, přestože reálně obsadili 1 lůžko), KKIP sleduje skutečné obsazení lůžek.
Pozor – sloupce s celkovou obsazeností lůžek (měřítko vlevo) mají kvůli názornosti jinou škálu, než linie zobrazující obsazenost lůžek JIP a UPV (měřítko vpravo)!!!

Detailní obsazenost nemocnic COVID pacienty v jednotlivých nemocnic v Ústeckém kraji je pak znázorněna v druhém grafu.


Nové a aktivní případy

Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. Data aktualizujeme každý den obvykle mezi 8:00 a 9:00.
Tabulka ukazuje aktuální denní počet nově nakažených osob (jak jsou postupně zadávány do systému ISIN), nové případy za posledních sedm dní a aktuální počet nakažených osob souhrnně za celý Ústecký kraj. Od půlnoci (dopoledne) tak může být hodnota „0“.
Hodnoty se také mohou mírně lišit od dat prezentovaných v grafech MZČR, protože ty vycházejí z jiných zdrojů.

Nakažení dle okresů

Jednotlivé linie grafů reprezentují kumulativní růst nakažených, respektive vyléčených v jednotlivých okresech Ústeckého kraje.
Pozor – Z rozhodnutí hlavní hygieničky ČR budou data o vyléčených zveřejňována se zpožděním čtyř týdnů. Proto jsme graf vyléčených odstranili.


Volné kapacity lůžek

Každý blok sloupců představuje jednu nemocnici. Pokud se příslušný sloupec nezobrazuje, znamená to, že žádné volné lůžko k dispozici není.
Volné kapacity lůžek jsou podrobněji členěny na lůžka standard s kyslíkem, HFNO/CPAP (lůžka, u kterých je používán přístroj pro vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku nebo přístroj pro trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách) a UPV/NIV (lůžka, u kterých je používán přístroj pro umělou plicní ventilaci nebo přístroj pro neinvazivní ventilaci) pro COVID-19 pozitivní (COVID+) a COVID-19 negativní (COVID-) pacienty.
Pokud Vás zajímají jen některé typy lůžek, lze ostatní kliknutím na příslušné řádky v legendě vypnout a graf se přizpůsobí.
Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.cz/api/v2/covid-19 v rámci národního dispečinku lůžkové péče.
Rozsah osy Y je nastaven kvůli lepší čitelnosti grafu pouze do hodnoty 40, přestože některá volná lůžka mohou tuto hodnotu překračovat.

Zdroj dat: MZČR – Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021)


Souhrnný přehled volných lůžek za kraj

Tabulka s přehledem kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV souhrnně za celý kraj. Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Zdroj dat: MZČR – Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021)


Detailní přehled kapacit lůžek

Tabulka s přehledem kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV ve všech nemocnicích. Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Zdroj dat: MZČR – Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021)


Vývoj kapacit lůžek

Graf ukazuje vývoj kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV souhrnně za celý kraj.
Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Zdroj dat: MZČR – Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021)


Vývoj kapacit lůžek ARO/JIP dospělí a standard s kyslíkem do 24. 3. 2021

Graf ukazuje vývoj kapacit lůžek ARO/JIP a standardních lůžek s kyslíkem souhrnně za celý kraj, jak probíhal do 24. 3. 2021.
Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.
Data ani graf se dále neaktualizují!


Přímé odkazy na podrobnější informace

  1. Covid portál (vládní opatření lidskou řečí)
  2. PORTABO – očkování
  3. Krajská zdravotní, a.s.
  4. Ústecký kraj
  5. INFO – Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení) – https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/

Udělejme tečku za koronavirem - ceskoockuje.cz