Report Ústeckého kraje o COVID-19

 ZDRAVOTNICTVÍ

Všechny grafy jsou interaktivní. V pravém horním rohu každého grafu je nástrojová lišta, pomocí které lze graf uložit do počítače jako obrázek, přiblížit, oddálit, apod.

Obsazenost lůžek v nemocnicích pacienty COVID+

Tabulka ukazuje obsazenost lůžek nemocnic v Ústeckém kraji k uvedenému datu pacienty, kteří jsou hospitalizováni na akutních lůžkách nemocnic z důvodu onemocnění COVID-19.

Historie obsazenosti lůžek v nemocnicích pacienty COVID je znázorněna v grafu, a průběžně aktualizována. Data vychází z okamžitého vytížení nemocnic v čase v jedné chvíli, a jsou sledována a zadávána krajským koordinátorem intenzivní péče (KKIP).

Údaje se v jednotkách mohou lišit od statistik ÚZIS a ISIN (informační systém infekčních nemocnic), kdy ISIN ukazuje počet pacientů hospitalizovaných v daný den (pokud v jeden den propustí nemocnice jednoho pacienta a jednoho přijme, ISIN vyhodnotí situaci jako 2 pacienti, přestože reálně obsadili 1 lůžko), KKIP sleduje skutečné obsazení lůžek.

Pozor – sloupce s celkovou obsazeností lůžek (měřítko vlevo) mají kvůli názornosti jinou škálu, než linie zobrazující obsazenost lůžek JIP a UPV (měřítko vpravo)!!!

Detailní obsazenost nemocnic COVID pacienty

Detailní obsazenost nemocnic COVID pacienty v jednotlivých nemocnic v Ústeckém kraji je pak znázorněna v druhém grafu.

Nové a aktivní případy

Tabulka ukazuje aktuální denní počet nově nakažených osob (jak jsou postupně zadávány do systému ISIN), nové případy za posledních sedm dní a aktuální počet nakažených osob souhrnně za celý Ústecký kraj. Od půlnoci (dopoledne) tak může být hodnota „0“.

Hodnoty se také mohou mírně lišit od dat prezentovaných v grafech MZČR, protože ty vycházejí z jiných zdrojů.

Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. Data aktualizujeme každý den obvykle mezi 8:00 a 9:00.

Nakažení dle okresů

Jednotlivé linie grafů reprezentují kumulativní růst nakažených, respektive vyléčených v jednotlivých okresech Ústeckého kraje.

Pozor – Z rozhodnutí hlavní hygieničky ČR budou data o vyléčených zveřejňována se zpožděním čtyř týdnů. Proto jsme graf vyléčených odstranili.

Volné kapacity lůžek

Každý blok sloupců představuje jednu nemocnici. Pokud se příslušný sloupec nezobrazuje, znamená to, že žádné volné lůžko k dispozici není.

Volné kapacity lůžek jsou podrobněji členěny na lůžka standard s kyslíkem, HFNO/CPAP (lůžka, u kterých je používán přístroj pro vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku nebo přístroj pro trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách) a UPV/NIV (lůžka, u kterých je používán přístroj pro umělou plicní ventilaci nebo přístroj pro neinvazivní ventilaci) pro COVID-19 pozitivní (COVID+) a COVID-19 negativní (COVID-) pacienty.

Pokud Vás zajímají jen některé typy lůžek, lze ostatní kliknutím na příslušné řádky v legendě vypnout a graf se přizpůsobí.
Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.cz/api/v2/covid-19 v rámci národního dispečinku lůžkové péče.

Souhrnný přehled volných lůžek za kraj

Tabulka s přehledem kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV souhrnně za celý kraj. Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Detailní přehled kapacit lůžek

Tabulka s přehledem kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV ve všech nemocnicích. Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Vývoj kapacit lůžek

Graf ukazuje vývoj kapacit lůžek standard s kyslíkem, HFNO/CPAP a UPV/NIV souhrnně za celý kraj. Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let.

Vývoj kapacit lůžek ARO/JIP dospělí a standard s kyslíkem do 24. 3. 2021

Graf ukazuje vývoj kapacit lůžek ARO/JIP a standardních lůžek s kyslíkem souhrnně za celý kraj, jak probíhal do 24. 3. 2021.

Zahrnuta jsou pouze lůžka pro osoby starší 18 let. Data ani graf se dále neaktualizují!

Přímé odkazy na podrobnější informace