Životní prostředí

nová éra dat +

Mapa protipovodňových hlásičů v Ústeckém Kraji

Přehled umístění čidel Systému protipovodňových hlásičů na drobných vodních tocích Ústeckého kraje. (Data, ze kterých je generována mapa, nejsou veřejně dostupná.)

Stav ovzduší Litoměřice

Mapa aktuální kvality ovzduší, teploty a větru z měřících stanic.

stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice2
stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice1

Stav ovzduší Bílina

Mapa aktuální kvality ovzduší, teploty a větru z měřících stanic.

stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice2
stav-a-kvalita-ovzdusi-meste-litomerice1