#Životní prostředí

nová éra dat

 

Protipovodňové hlásiče

Přehled protipovodňových hlásičů v Ústeckém kraji

Další data pro vás připravujeme.

Mapa protipovodňových hlásičů v ÚK

Přehled umístění čidel Systému protipovodňových hlásičů na drobných vodních tocích Ústeckého kraje.
Data, ze kterých je generována mapa, nejsou veřejně dostupná.